Indië - Nepal 2006

 

Boeddhisme

 

 
 

Algemeen

India is een land met vrijheid van godsdienst en er bestaat een scheiding tussen kerk en staat. De vijf grote wereldgodsdiensten zijn dan ook ruimschoots vertegenwoordigd: hindoeïsme, boeddhisme, islam, christendom en jodendom.

Verder kent India nog het sikhisme en het jainisme, twee godsdiensten die alleen in dit land voorkomen. Ook een van de oudste godsdiensten ter wereld is in India te vinden, het mazdeïsme, de godsdienst van de parsi's.

Hindoeïsme

Ongeveer 85% van de Indiase bevolking hangt het hindoeïsme aan, en dat betekent concreet ca. 900 miljoen mensen. Het hindoeïsme ontstond rond 1000 V.Chr. Het hindoeïsme is een zeer tolerante religie zonder dogma's, heeft geen kerkelijke organisatie en kent ook geen stichter. Hindoes houden wel sterk vast aan bepaalde regels en gebruiken. Zo worden de rigide kastenregels nog vaak toegepast en zijn tempels alleen voor de eigen aanhangers toegankelijk.

Het hindoeïsme kent vele goden, maar het zijn allen manifestaties van de drie hoofdgoden, Brahma, Vishnoe en Shiva. Deze drie goden zijn weer terug te voeren tot één principe: Brahman, symbool voor de in balans zijnde kosmos, het Al.

Brahma is de oergod en de schepper van het heelal en het wezen der dingen. Hij heeft vier armen en vier hoofden.

Vishnoe is de god die het leven beschermt en de kosmos in stand houdt. Hij heeft de aarde in verschillende, vaak dierlijke, gedaantes bezochten zijn symbolen zijn de schelp en de discus en zijn voertuig is de ‘garuda', de mythische adelaar.

Shiva is zowel schepper als vernietiger. Hij heeft vijf gezichten, vier armen en drie ogen en kent evenals Vishnoe verschillende verschijningsvormen. De levensgezellin van Shiva is Parvati, de godin van de levenskracht. De symbolen van Shiva zijn de drietand en de fallus of ‘lingam', het symbool van vruchtbaarheid. De volgelingen van deze god zijn de heilige mannen of ‘sadhu's'.

Ganesh, de god van wijsheid en voorspoed, is de zoon van Shiva en Parvati. Ganesh heeft een olifantskop en het voertuig van hem is een muis.

Boeddhisme

De grondlegger van het boeddhisme is Sidharta Gautama (560-480 v.Chr.), die leefde in het huidige Nepal. Hij kwam op een gegeven moment tot het inzicht dat leven lijden is, en gekenmerkt wordt door ziekte, ouderdom en dood. Hij ging leven als een asceet, maar dit bracht hem geen geluk. Toen kwam hij erachter dat het lijden veroorzaakt wordt door de begeerte van de mens en zijn vasthouden aan het leven. De oplossing was dat de mens zich uit de kringloop van geboorte, sterven en wedergeboorte moet zien te bevrijden. Gematigdheid werd het toverwoord waardoor de mens zich kan bevrijden en de toestand van gelukzaligheid kan bereiken, het ‘nirwana'.

Het boeddhisme kent in India ongeveer zeven miljoen aanhangers in de deelstaten Sikkim en Maharashtra. Evenals het hindoeïsme kent ook het boeddhisme geen dogma's of een kerkelijke organisatie. Het boeddhisme is meer een filosofie en levenshouding en kent bijvoorbeeld ook geen goden. De laatste jaren groeit het boeddhisme door het toetreden van ‘onaanraakbaren', de laagste kaste, die het hindoeïstische kastenstelsel moe zijn.

Lamaïsme

De meeste inwoners van Ladakh zijn aanhangers van het lamaïsme; ‘lama' is de naam van de monniken van deze religie en betekent ‘boven alle dingen staand'.

Het lamaïsme is een bijzondere vorm van het boeddhisme die rond 650 in Tibet werd ingevoerd. De religie beleefde in het midden van de 8e eeuw onder invloed van de goeroe en magiër Padma Sambhava een grote bloei en deed in de 10e eeuw zijn intrede in Ladakh.

 

Islam

De stichter van de islam, Mohammed, werd in het jaar 571 geboren in Mekka. In 610 kreeg hij een goddelijk visioen waarbij de aartsengel Gabriël hem opdroeg de leer van de enige ware god, Allah, te verbreiden. Na de dood van Mohammed in 632 verspreidde de islam zich razend snel. India werd vanaf de 11e eeuw aangevallen door moslims en in 1206 werd het islamitische sultanaat van Delhi gevestigd. Hoogtepunt van de moslimoverheersing in India was het mogolrijk (1526-1857). Door de gewelddadige uitingen van de islam kwam deze religie al snel in botsing met het hindoeïsme. Dieptepunt was de zeer gewelddadige deling van India in 1947, toen het islamitische Pakistan zich afscheidde van India.

De (soennitische) islam heeft in India ca. 120 miljoen aanhangers en is daarmee de tweede religie van het land. Opmerkelijk is dat India meer islamitische inwoners heeft dan enig Arabisch land. De meeste islamieten bevinden zich in de deelstaat Kasjmir.

Sikhisme

De stichter van het sikhisme is de goeroe Nanak, die leefde van 1469-1539. Het sikhisme telt maar één god, Hari, de schepper van hemel en aarde. Het sikhisme kent geen priesters en heeft zowel van het hindoeïsme als van de islam zaken overgenomen, o.a. reïncarnatie, crematie en karma. De belangrijkste tempel voor de sikhs is de Gouden Tempel in Amritsar. Van 1761 tot 1849 hadden de sikhs een eigen staat en in 1947 verlieten veel sikhs Pakistan en vestigden zich in de vruchtbare Punjab. De sikhs streven op dit moment naar meer autonomie of zelfs zelfstandigheid.

Het sikhisme is de vierde religie van het India met ca. 20 miljoen aanhangers. De sikhs wonen vooral in de deelstaat Punjab en ook de hoofdstad Delhi kent een groot aantal sikhs.

Jainisme

De stichter van het jainisme was Vardhamana, die leefde in de 5e eeuw v.Chr. Het jainisme ontstond in de deelstaat Bihar als reactie op de verstarring in het hindoeïsme.

Het jainisme is net als het boeddhisme, dat ook geen goden heeft, geen echte godsdienst, maar meer een filosofisch systeem en een gedragscode. Ziel en materie spelen een belangrijke rol is het leven van een jaina.

De zachtaardige jaina's hebben zeer veel respect voor het leven. Ze zijn uiteraard vegetariër, dragen geen leren voorwerpen en het doden van een levend wezen, zelfs insecten, is volstrekt uit den boze.

De ca. 4 miljoen Jaina's wonen vooral in de miljoenenstad Mumbai en in de deelstaten Gujarat, Maharashtra en Rajasthan.

Mazdeïsme (parsisme)

Een van de oudste nog bestaande godsdiensten ter wereld is het mazdeïsme, genoemd naar de god Ahura Mazda, de schepper van hemel en aarde en God van het Licht. De volgelingen van deze monotheïstische godsdienst heten parsi's en de godsdienst staat dan ook wel bekend onder de naam parsisme (de parsi's stammen af van de provincie Pars in Perzië). Het mazdeïsme werd in de 6e eeuw v.Chr. gesticht door de profeet Zarathoestra.

Parsi's aanbidden Ahura Mazda in vuurtempels, waar het eeuwige vuur in stand gehouden wordt. Doden worden niet begraven of gecremeerd, maar in de openlucht op ‘dakhma's' of Torens der Stilte gelegd. De lijken worden dan opgegeten door gieren en roofvogels.

Er wonen ongeveer 130.000 parsi's in India, de meeste in de omgeving van Mumbai in gesloten gemeenschappen.

Joden

Op dit moment leven er in een aantal Indiase steden nog maar ca. 5000 joden. De bekendste joodse gemeenschap is die van Kochi in de deelstaat Kerala, die al dateert van de zesde eeuw v.Chr. De laatste jaren emigreren veel joden naar Israël.

Christenen

Al in de 1e eeuw n.Chr. verschenen de eerste christenen in India. De werkelijke grondlegger van het christendom in India is de Spaanse jezuïet Franciscus Xavier, die in 1542 in de Portugese kolonie Goa arriveerde. Vanuit Goa ondernam hij vele missiereizen door Azië.

Het aantal rooms-katholieken bestaat uit ca. 13 miljoen personen en er bestaat een Syrisch-orthodoxe en een Latijnse stroming.

Het protestantisme werd in de 17e en 18e eeuw door onder andere Nederlandse en Duitse zendelingen geïntroduceerd. Op dit moment zijn er ongeveer 5 miljoen protestanten.

De meeste christenen wonen in de zuidelijke deelstaten Goa en Kerala en in de noordelijke deelstaten Nagaland en Meghalaya.